Sa oled siin

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC

Online test „HARIDUS JA OSKUSED”

Tere tulemast täitma online testi “Haridus ja oskused”! Tegemist on rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC internetiversiooniga.

Testiga saab hinnata noorte ja täiskasvanute (vanuses 16+) infotöötlusoskusi – funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ning probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas. Lisaks mõõdetakse muid elus vajaminevaid oskusi ja hinnatakse hoiakuid nt tervise ja heaolu ning karjäärihuvide kohta. Samuti võimaldab test hinnata baasilisi lugemisoskusi neil, kel on raskusi lugemisega.

2017. a kevadel toimub testi katsetamine, mistõttu kõiki ülaltoodud osi ei pruugi iga testi vastaja näha. Ka ei saa katselises versioonis vastajad tagasisidet oma tulemuste kohta. Ootame katsetesti tegema erinevaid inimesi vanuses 16-65. Võite testi täita ka siis, kui te pole saanud kutset testi täitmiseks.

Testi on välja töötanud  Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) koos USA suure testimiskeskusega Educational Testing Service (ETS). Eestis viis PIAAC uuringut läbi ning samuti korraldab „Haridus ja oskused“ testi rakendamist Haridus- ja Teadusministeerium.

Et teada, millise taustaga inimesed katsetesti täidavad, palume teil vastata paarile küsimusele oma soo, vanuse, haridustaseme ja töötamise kohta lehel, mille leiate SIIT. Peale küsimustele vastamist saate endale sisenemiskoodi. Kasutame saadud infot ainult vastajagruppide statistikas ning kontaktinfot loosivõitude kättetoimetamiseks. 
Testi saab täita küsitluskeskkonnas kasutades veebilehitsejat Mozilla Firefox 10 või uuem. Kui teie arvutis ei ole Mozilla Firefoxi, siis saate selle tasuta alla laadida veebilehitseja kodulehelt

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub katsetesti „Haridus ja oskused” täitmine?

1) Vastake neljale küsimusele lehel htm.skoor.ee, saate isikliku sisenemiskoodi, mis saadetakse ka teie e-mailile.
2) Avage Mozilla (versioon 10 või uuem) veebilehitsejaga küsitluskeskkond ja sisestage sinna saadud kood.
3) Test koosneb kolmest osast: (1) lühike taustaküsimustik, (2) oskuste mõõtmise osa ning (3) küsimused oskuste kasutamise, huvide ja hoiakute kohta või baasiliste lugemisoskuste test. Esimene osa võtab ca 5-10 min, teine ca 45-60 min ja kolmas ca 20-25 min. Aega võib minna ka vähem või rohkem. Küsimustiku täitmisel pole ajalist piirangut. On väga oluline, et te teeksite ülesandeid nii hästi kui oskate. Vastasel juhul pole teie vastused testi hindamiseks kasutatavad.
4) Te võite testi täitmise katkestada ja hiljem sama koodiga sisenedes saate jätkata sealt, kus pooleli jäite.
5) Kõigi vastajate vahel loosime juuni lõpus välja auhinnad.

Miks ma peaksin testi täitma?

Testi täitmine on huvitav kogemus. Nii on kõik vastajad, kes seda seni on teinud, öelnud. See on võimalus panna ennast proovile eluliste ülesannetega. Isegi kui te ei saa katseversioonis tagasisidet oma õigete ja valede vastuste kohta, siis õpite enda kohta palju ka testi täites.
Testi täites aitate Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti inimeste oskuste arendamisel. Seda testi saavad tulevikus kasutada kõik Eesti inimesed hindamaks oma oskusi ja huvisid. Enda tugevuste ja nõrkade kohta tundmine annab võimalusi ennast paremini arendada ja oma karjääri planeerida.
Lisaks loosime kõigi katsetesti tegijate vahel välja üle 100 auhinna: tahvelarvuti Apple iPad Air 2 4G Wi-Fi 32GB, 10 telefoni Huawei P9 Lite ja 100 väiksemat auhinda.
Loosimise viime läbi juuni keskel, kui kõik vastused on kogutud. Võitjatega võtame ise ühendust. HTMi töötajad ei saa loosimisel osaleda.

Kui kaua aega katsetesti tegemiseks kulub?

Online-testi „Haridus ja oskused” täitmiseks ei ole ajapiirangut, seega sõltub testi tegemise aeg inimesest. Keskmiselt kulub selleks 90 minutit.

Mõned inimesed ei ole eriti kogenud arvutikasutajad. Kas nad saavad ikkagi osaleda?

Online-test „Haridus ja oskused” sisaldab lühikest õpetust, kuidas kasutada hiirt, kuidas oma vastuseid sisestada või neil klõpsata. See teave on ka kogu testi tegemist ajal kättesaadav, kui klõpsata nupul „?”.

Millised on tehnilised nõuded testi tegemiseks?

Küsimustiku täitmine nõuab Mozilla Firefox 10-t või uuemat versiooni. Vajalik on ka värvikuvar eraldusvõimega 1024 x 768. Parimate tulemuste saamiseks kasutage 17“ või suuremat kuvarit, mis toetab eraldusvõimet 1024 x 768.

Testi tegemiseks saab kasutada ka Apple Mac’i, kui kasutate brauserit Firefox 10 või uuemat versiooni.

Mis juhtub, kui mul on probleeme testi tegemise käigus?

Kui arvuti jookseb kokku, internetiühendus katkeb või peate ise testi täitmise katkestama, saate testi täitmist hiljem jätkata, logides sama koodiga uuesti sisse. Kõik vastused salvestatakse iga kord, kui järgmise küsimuse juurde liigute.

Kui teil on muid tehnilisi probleeme, siis vaadake küsimustiku avalehel lingi „Tehniline tugi“ all olevat infot. Kui te vastust ei leia, siis andke meile sellest teada aadressil piaac@hm.ee.

PIAAC uuring Eestis: taust, andmed, tulemused, aruanded

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille raames mõõdeti esmakordselt arvuti abil täiskasvanute infotöötlusoskusi. Kokku osales uuringus aastatel 2011-2015 33 riigi ca 200 000 16 - 65aastast inimest, Eestist 7632 inimest. PIAACis mõõdeti kolme peamist infotöötlusoskust:

  • funktsionaalset lugemisoskust ja selle aluseks olevaid baasoskusi;
  • matemaatilist kirjaoskust;
  • tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskust.

Mitmed analüüsid on näidanud nende oskuste kasvavat tähtsust, et tulla
toime tööturul. Ühtlasi on need oskused vajalikud ka edukaks toimetulekuks
kaasaaegses infoküllases ühiskonnas. Vähemtähtis pole seegi, et need
oskused on võrreldavalt mõõdetavad ja õpitavad, mis tähendab, et neid
saab poliitika kujundamisega mõjutada.

Eestis arvestati PIAACi tulemusi näiteks elukestva õppe strateegia väljatöötamisel. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) on koostanud oma oskuste strateegia. Eestis viis PIAAC uuringut läbi Haridus- ja Teadusministeerium, uuringu rahastati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist programmi „PIAAC-Eesti“ raames.
PIAAC uuringu lõppkonverentsi „Muutuvad tööd. Muutuvad oskused.“ salvestus 
Konverentsi päevakava

Lisainfo

Tulemused

Esmased järeldused:

  • Eestis on funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus paremad kui osalenud 33 riigis keskmiselt. Alla 30 aastastest põhiharidusega ja keskharidusega noortest on paremad vaid üksikute riikide analoogsed grupid,samas kui kõrgharidusega noorte oskused on keskmisel tasemel.
  • Meie arvutikasutusoskuse ja –julguse ning tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse tase on oodatust madalam. Heade ja väga heade probleemilahendusoskustega on vaid iga neljas täiskasvanu. 30% ei oska või ei julge uut tehnoloogiat kasutada.
  • Funktsionaalse lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse põhjal võib öelda, et Eesti hariduse kvaliteet on maailmas konkurentsivõimeline: alla 30 aastastest põhi- ja keskharidusega noortest on paremad vaid üksikute riikide analoogsed grupid, kõrgharidusega noorte oskused on keskmisel tasemel.
  • Oskuste osas on Eesti pigem võrdne ühiskond: riigisisesed erinevused erineva hariduse, perekondliku tausta ja sooga inimeste vahel on võrreldes teiste riikidega suhteliselt väikesed. Tähelepanu vajaksid piirkondlikud ja kodusest keelest tulenevad erinevused ja tippude vähesus.
  • Oskuste kohta kehtib põhimõte:„kasuta või kaotad“, mis tähendab seda, et omandatud oskused on kerged kaduma, kui neile igapäevaelus või tööl kasutust ei leita. Seejuures on oskuste kasutussagedus Eestis keskmisel, tööl aga pigem alla keskmise taseme.

 

Aruanded

Lisaks PIAAC uuringu põhiaruandele avaldab Haridus- ja Teadusministeerium aastatel 2014-2015 seitse täiendavat aruannet, mis analüüsivad Eesti jaoks olulisi küsimusi ning annavad täpsemaid poliitikasoovitusi. Kõigi aruannete koostamisse on kaasatud vastavad valdkonna poliitikakujundajad. Samamoodi valmivad täiendavad temaatilised aruanded ka OECD algatusel.

 

Viimati uuendatud: 12. juuni 2017