Koolitajale

Täiskasvanute koolitaja kutse

Täiskasvanute koolitaja kutset võivad taotleda kõik, kes tegelevad täiskasvanute õpetamisega.

Koolitaja kutse on osakvalifikatsioon. Põhikvalifikatsioon on koolitaja eriala või kutse, mis on omandatud kas kõrgkoolis või kutseõppeasutuses põhi- või täiendusõppes. Kutse omamine on vahend, millega koolitaja saab tõendada oma kutsealast kompetentsust ja tõsta oma konkurentsivõimet, ühtlasi on see garantiiks õppijale, koolituse tellijale, et koolitus vastab kõrgetele kvaliteedinõuetele.

Alates 2011. aasta novembrist kehtivad kompetentsipõhised täiskasvanute koolitaja kutsestandardid:
Täiskasvanute koolitaja, 5 tase
Täiskasvanute koolitaja, 6 tase
Täiskasvanute koolitaja, 7 tase
Täiskasvanute koolitaja, 8 tase

Kutse taotlemine

Täiskasvanukoolituse kutse andja on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas: 1. aprilliks ning 15. septembriks.

Täpsem info nõutavate dokumentide, nende esitamise ja kutse taotlemise tasude kohta on leitav Andrase kodulehel.

Täienduskoolitusasutuse majandustegevusteate esitamine või tegevusloa taotlemine

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade teabevärava eesti.ee kaudu. Tegevuslubade alusel tegutsevad ainult mootorsõidukijuhi koolitust korraldavad isikud ja asutused, eesti keele tasemeeksami tegemiseks  ettevalmistavat eesti keele õpet korraldavad isikud ja asutused, turvatöötaja õppe korraldajad ning vedurijuhi koolituse korraldajad.

Täpsem info taotlemise kohta

 

Viimati uuendatud: 8. detsember 2016