Keelenõukogu

Eesti keelenõukogu on Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel nõustav kogu, mis loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde 2001. aastal.

Eesti keelenõukogu ülesanded:

 • nõustab Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel;
 • jälgib ja analüüsib keeleolukorda ning keelealaste arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide täitmist, esitades nende kohta seireraportid ja ettepanekud nende muutmiseks;
 • osaleb keelealaste arengukavade koostamises ja kooskõlastamises;
 • teeb ettepanekuid keelealaste õigusaktide muutmiseks;
 • teeb ettepanekuid keeleteemaliste uuringute tellimiseks ja rahastamiseks;
 • korraldab seminare ja konverentse ning keeleteavitust;
 • peab haridus- ja teadusministri volitusel läbirääkimisi keeleküsimustes ja esindab Eestit rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides;
 • esitab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga iga kahe aasta järel Vabariigi Valitsusele ülevaate Eesti keeleolukorrast ning eesti keele arengukava ja teiste strateegiliste keelekavade täitmisest.

Eesti keelenõukogu on Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsiooni liige.

Lisainfo

Eesti keelenõukogu koosseis

 • Birute Klaas-Lang - Tartu Ülikooli professor, Eesti keelenõukogu esimees
 • Dmitri Burnašev - Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja
 • Toomas Kiho - ajakirja Akadeemia peatoimetaja
 • Aime Klandorf- Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindaja, Rapla Ühisgümnaasiumi eesti keele õpetaja
 • Helle Metslang - Emakeele Seltsi esimees, Tartu Ülikooli professor
 • Marin Mõttus - Välisministeeriumi poliitikaosakonna 4. büroo direktor
 • Karl Pajusalu - Tartu Ülikooli professor
 • Peeter Päll - Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur
 • Paul-Eerik Rummo - Eesti Kirjanike Liidu liige
 • Einar Meister - Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi vanemteadur, laboratooriumi juhataja
 • Urmas Sutrop - Eesti Kirjandusmuuseumi direktor, Tartu Ülikooli professor
 • Ilmar Tomusk - Keeleinspektsiooni peadirektor
 • Asta Trummel - Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik
 • Tõnu Tender - Eesti Keele Instituudi direktor
 • Anna Verschik - Tallinna Ülikooli professor
 • Jüri Viikberg - Eesti Keele Instituudi vanemteadur, Tallinna Ülikooli dotsent
 • Eberhard Winkler - Göttingeni ülikooli (Saksamaa) professor
 

Eesti keelenõukogu koosolekute protokollid

Viimati uuendatud: 23. november 2016