Sa oled siin

Tööle või praktikale

Valdkonna tööpakkumised

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursid:


Rapla Gümnaasiumi ja Viimsi Gümnaasiumi direktorite

ametikohtade täitmiseks.

Rapla Gümnaasium ja Viimsi Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olevad riigigümnaasiumid, mis alustavad õppetegevust 1. septembril 2018. Võtame tööle direktorid, kelle esmasteks tööülesanneteks on kooli meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine.

Kandidaadilt oodatakse:

 • võtta vastu väljakutse uue ja uuendusliku õppeasutuse loomisel;
 • riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2018 ja juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • väga head koostööd riigiasutuste, omavalitsuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon „Uutmoodi gümnaasium – milline ja kuidas?“(üks kuni kaks A4);
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel osakoormusega, alates 1.09.2017 1,0 koormusega
Töö asukoht: Rapla vald või Viimsi vald

Dokumendid esitada hiljemalt 27. veebruariks 2017 e-posti aadressile cv@hm.ee.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse (HTM personaliosakonna juhataja)

 

Praktika ministeeriumis

 

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:                                                                                            

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.
Täiendav teave personaliosakonna peaekspert Age Rosenberg, age.rosenberg@hm.ee, tel 735 0128.

 

Viimati uuendatud: 15. veebruar 2017